Starszy Specjalista ds. planowania i kontroli finansowej

3 600,00 zł

kupię


praca planista Białobrzegi, praca zarząd Białobrzegi, praca rachunkowość Białobrzegi

 • Współudział w opracowywaniu budżetu komórki organizacyjnej
 • Bieżące
  monitorowanie realizacji budżetu komórki organizacyjnej oraz okresowe
  przygotowywanie raportów z wykonania budżetu dla wewnętrznych potrzeb
  komórki organizacyjnej wraz z prognozą realizacji budżetu
 • Sporządzanie problemowych analiz w zakresie działalności komórki organizacyjnej
 • Zapewnienie przestrzegania terminów obowiązujących w procesie tworzenia i monitorowania realizacji budżetów w spółce
 • Prawidłowa
  kwalifikacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych na poszczególne
  rodzaje kosztów i obiektów kontrolingowych, występowanie o dokonanie
  przeksięgowań
 • Wykonywanie kalkulacji wyliczeń rezerw i odpisów aktualizacyjnych
 • Weryfikacja poprawności księgowań bieżących oraz poprawności zamknięć okresowych ksiąg rachunkowych
 • Współudział w przygotowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 • Współudział w przygotowaniu raportów okresowych na potrzeby sprawozdawczości giełdowej


Ważne do: 2020.04.11, wyświetleń: 238

nr ogłoszenia: 86